Mã số karaoke 5 số, tra mã số karaoke

A B C D E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

61335Vol62

90 triệu trái tim là một

Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận

Lời bài hát 90 triệu trái tim là một

Quê hương chúng ta bao năm luôn thiết tha
cất tiếng hát yêu hòa bình
trẻ em vui tung tăng đến trường
mở rộng thêm những con đường
trải dài ra thế giới mênh mông cánh đồng
bát ngát biển xanh sẽ vươn đến
những tầm cao ngàn năm
đã vượt bao khó khăn chung tay vững một lòng
rồi hòa chung con tim Việt Nam chúng ta
cùng nhau nắm tay luôn đoàn kết
chín mươi triệu trái tim yêu hòa bình tự do
chín mươi triệu trái tim
trao yêu thương vào cuộc sống
lúc quê hương kêu gọi chúng ta là một khối
chín mươi triệu trái tim
đoàn kết và vượt qua chín mươi triệu
trái tim chưa bao giờ sợ hãi
chúng ta chung một nhà
chung đất mẹ sinh ra và tôi và em
và chúng ta là người Việt Nam
quê hương chúng ta bao năm luôn thiết tha
cất tiếng hát yêu hòa bình
trẻ em vui tung tăng đến trường
mở rộng thêm những con đường
trải dài ra thế giới mênh mông cánh đồng
bát ngát biển xanh sẽ vươn đến
những tầm cao ngàn năm
đã vượt bao khó khăn chung tay vững một lòng
rồi hòa chung con tim Việt Nam chúng ta
cùng nhau nắm tay luôn đoàn kết
chín mươi triệu trái tim
yêu hòa bình tự do chín mươi triệu
trái tim trao yêu thương
vào cuộc sống lúc quê hương kêu gọi
chúng ta là một khối chín mươi triệu
trái tim đoàn kết và vượt qua
chín mươi triệu trái tim
chưa bao giờ sợ hãi chúng ta
chung một nhà chung đất mẹ sinh ra
và tôi và em và chúng ta
là người Việt Nam

Quê hương chúng ta bao năm luôn thiết tha
cất tiếng hát yêu hòa bình
trẻ em vui tung tăng đến trường
mở rộng thêm những con đường
trải dài ra thế giới mênh mông cánh đồng
bát ngát biển xanh sẽ vươn đến
những tầm cao ngàn năm
đã vượt bao khó khăn chung tay vững một lòng
rồi hòa chung con tim Việt Nam chúng ta
cùng nhau nắm tay luôn đoàn kết
chín mươi triệu trái tim yêu hòa bình tự do
chín mươi triệu trái tim trao yêu thương
vào cuộc sống lúc quê hương kêu gọi
chúng ta là một khối chín mươi triệu
trái tim đoàn kết và vượt qua
chín mươi triệu trái tim
chưa bao giờ sợ hãi chúng ta
chung một nhà chung đất mẹ sinh ra
và tôi và em và chúng ta là người Việt Nam
quê hương chúng ta bao năm luôn thiết tha
cất tiếng hát yêu hòa bình trẻ em vui
tung tăng đến trường mở rộng
thêm những con đường trải dài
ra thế giới mênh mông cánh đồng
bát ngát biển xanh sẽ vươn đến
những tầm cao ngàn năm
đã vượt bao khó khăn
chung tay vững một lòng
rồi hòa chung con tim
Việt Nam chúng ta
cùng nhau nắm tay
luôn đoàn kết chín mươi triệu
trái tim yêu hòa bình tự do
chín mươi triệu trái tim
trao yêu thương vào cuộc sống
lúc quê hương kêu gọi chúng ta là một khối
chín mươi triệu trái tim
đoàn kết và vượt qua chín mươi triệu
trái tim chưa bao giờ sợ hãi
chúng ta chung một nhà
chung đất mẹ sinh ra và tôi và em
và chúng ta là người Việt Nam
chín mươi triệu trái tim
yêu hòa bình tự do chín mươi triệu
trái tim trao yêu thương
vào cuộc sống lúc quê hương kêu gọi
chúng ta là một khối chín mươi triệu
trái tim đoàn kết và vượt qua
chín mươi triệu trái tim
chưa bao giờ sợ hãi chúng ta
chung một nhà chung đất mẹ sinh ra
chín mươi triệu trái tim
yêu hòa bình tự do chín mươi triệu
trái tim trao yêu thương
vào cuộc sống lúc quê hương kêu gọi
chúng ta là một khối chín mươi triệu
trái tim đoàn kết và vượt qua
chín mươi triệu trái tim
chưa bao giờ sợ hãi chúng ta
chung một nhà chung đất mẹ sinh ra
và tôi và em và chúng ta
là người Việt Nam
và tôi và em và chúng ta
là người Việt Nam

Nghe và Tải Trẻ Remix Hay - Lời Tỏ Tình Đáng Yêu Thưởng Thức Đỉnh Cao Âm Nhạc.
Danh sách các website đào bitcoin hiệu quả Tại đây»
DMCA.com Protection Status